Spelen is ontwikkelen

Een kind en spelen dat gaat mooi samen. Gelukkig maar dat kinderen zo graag spelen, want zonder spel geen ontwikkeling. Als iedere baby zonder enige kennis van de wereld om hem geboren wordt, moet hij toch ergens zijn kennis opdoen. Dat doet een baby door te spelen. Met het aftasten, proeven, bekijken en ontdekken van de mogelijkheden van het materiaal dat een baby in handen krijgt, leert hij. Pas als alle zintuigen zijn gebruikt is het materiaal volledig in kaart gebracht. Een jong kind leert ook nagenoeg niets van een filmpje of computerspelletje als hij de situatie niet zelf eens heeft meegemaakt. Er is namelijk echte ervaring nodig voor je abstract kan denken.

Stel je maar eens voor dat je nog nooit een bal hebt gezien en dat iemand je op een plaatje een bal aanwijst en vertelt dat de bal rond is en kan rollen. (meer…)

Van één naar twee

Gezinsuitbreiding. Als eerstgeborene is dat wel even wennen… Er komt vroeg of laat in ieder gezin een moment dat je gaat nadenken over een tweede kindje. Willen jullie die? En wanneer zou een tweede kindje een goed moment zijn? Deze vragen bespreek je met je partner, maar niet met je kind. Aan hem wordt niets gevraagd en als je het al aan je peuter zou vragen is dat voor hem zo’n grote en ingewikkelde vraag dat hij daar geen reëel beeld van kan vormen en dus ook geen echt antwoord op kan geven. Kortom, als er een tweede kindje wordt geboren is dat voor je eerste een ingrijpende verandering waar hij niet op zat te wachten.

Een ideaal leeftijdsverschil is er niet, maar heeft te maken met je persoonlijke wensen. Beide situaties hebben voor- en nadelen. Is het leeftijdsverschil klein, dan hebben de kinderen sneller een speel-kameraardje aan elkaar vanwege hun grotendeels overeenkomstige belevingswereld. Maar ook zijn de eerste jaren pittig omdat beide kinderen nog veel zorg nodig hebben. (meer…)

Die heerlijke speen

Wat een uitkomst is een speen! Na twee weken kraambed met een baby die mijn pink niet meer wilde afstaan, vond ik de speen echt zo fijn. Het zuigen geeft een baby nu eenmaal veel rust. Sommige baby’s hebben meteen hun duimpje ontdekt, maar vaak is het nog lastig om die duim in je mond te krijgen en te houden. Hoewel dit ook voor de speen kan gelden, is de speen toch iets makkelijker in de mond te krijgen en veel ouders verkiezen de speen boven een duimpje met het idee dat je dat duimen in de toekomst zo moeilijk af kan leren. Dat is inderdaad een verstandig argument. Maar dan moet je ook een plan de campagne bedenken om de speen in de nabije toekomst aan banden te leggen…. Daar zie je vaak dat een speen afwennen nog net zo lastig blijkt. Misschien nog wel lastiger voor de ouders dan voor het kind. Let maar eens op hoe vaak een ouder het speentje terug in de mond van zijn kind stopt zonder dat het kind leek op te merken dat hij zijn speen kwijt was.

Voor het speen-gebruik is het verstandig al binnen het eerste half jaar de speen alleen te geven bij verdriet of inslapen. Als je baby wakker is en tevreden, is het speentje echt niet nodig. Zodra je kind een vast slaapritme heeft, zo rond 6 maanden, is het aan te raden de speen te koppelen aan het bedje en dan ook daar te laten. (meer…)

Praten

Praten, we doen het allemaal. Het is zo gewoon dat je bijna zou vergeten dat we het allemaal hebben moeten leren. Om te praten heb je een groot taalbegrip nodig. Je moet abstract kunnen denken om te verwoorden wat je ziet, voelt of hebt bedacht. Aan taalbegrip kan je je hele leven blijven werken, maar de basis leg je in de eerste jaren. Hoe meer woorden een kind hoort in zijn eerste twee levensjaren, hoe beter zijn cognitieve ontwikkeling zal zijn. Een baby leert al taal voordat hij gaat praten. Dat leren gaat vanzelf, zolang je maar praat tegen je kindje. Steeds herhalen van woorden en zinnen bij de handelingen die je uitvoert zorgen ervoor dat je baby verband gaat leggen tussen het gehoorde en het voorwerp of de gebeurtenis. Tijdens de interactie met je baby is het belangrijk dat je alert reageert op het contact dat hij zoekt. Als zijn initiatief steeds positief ontvangen wordt, zal hij dit herhalen. Positief contact met jou maakt het mogelijk voor je baby om optimaal te leren. Een taal-rijke omgeving is dus van groot belang voor een goede taalontwikkeling.

Wist je dat een baby wel 20 seconden nodig heeft om een prikkel te verwerken? Wacht daarom even geduldig als je iets tegen je baby zegt voordat je verder gaat met praten.

Het eerste jaar van je kind staat in het teken van informatie verzamelen en koppelen aan voorwerpen, mensen en handelingen. Hij maakt als het ware een kennisdatabank. (meer…)