Een kind en spelen dat gaat mooi samen. Gelukkig maar dat kinderen zo graag spelen, want zonder spel geen ontwikkeling. Als iedere baby zonder enige kennis van de wereld om hem geboren wordt, moet hij toch ergens zijn kennis opdoen. Dat doet een baby door te spelen. Met het aftasten, proeven, bekijken en ontdekken van de mogelijkheden van het materiaal dat een baby in handen krijgt, leert hij. Pas als alle zintuigen zijn gebruikt is het materiaal volledig in kaart gebracht. Een jong kind leert ook nagenoeg niets van een filmpje of computerspelletje als hij de situatie niet zelf eens heeft meegemaakt. Er is namelijk echte ervaring nodig voor je abstract kan denken.

Stel je maar eens voor dat je nog nooit een bal hebt gezien en dat iemand je op een plaatje een bal aanwijst en vertelt dat de bal rond is en kan rollen. Deze informatie zegt je dan niets, want je hebt nog nooit een echte bal gezien, gevoeld, laten vallen en zien wegrollen. Daarom is het ook zo belangrijk dat een kind mag spelen en ontdekken. Dat geeft hem de mogelijkheid om de wereld beter te begrijpen en later als hij een jaar of 6-7 is ook steeds meer abstracte kennis te vergaren.

Voor een kind is de drive te spelen zo groot dat werkelijk alles dat voor handen is tot spel leidt. De wereld is zijn speelveld! Je ziet het al met een baby die kan omrollen. Ineens is er een mogelijkheid bij gekomen. Van je rug op je buik ziet alles er heel anders uit en kan je misschien wel iets pakken waar je eerst niet bij kon. Het bewegen op zich is al mooi spel waar je baby zijn eigen lichaam door leert kennen en gebruiken en dan komt daar ook steeds meer omgeving bij om te ontdekken. Door steeds te herhalen leert je kindje hoe hij zijn lichaam het beste kan inzetten om tot resultaat te komen. Als je baby steeds zijn rammelaar op de grond gooit leert hij dat het geluid maakt, dat het weg is als hij het loslaat en ook krijgt hij plezier in de interactie met mama die het steeds weer oppakt en teruggeeft.

Van spelen leert een kind dus de wereld om hem heen te ontdekken. Zo werkt hij aan zijn cognitieve ontwikkeling, maar ook aan zijn motorische en emotionele ontwikkeling. Leren door spelen is voor een kind geen doel, het gebeurt gewoon en dat is juist zo mooi.

Hoef je dan als volwassene niets te doen? Zorg enkel voor uitdagend speelgoed dat bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van je kind past. Denk daarbij ook aan verschillende materialen en speelgoed dat voor verschillende soorten spel gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld speelgoed dat voor rollenspel geschikt is (denk aan keukentje, pop, dokterskoffer), maar ook constructie speelgoed zoals blokken of duplo. Speelgoed moet het kind prikkelen om te ontdekken en zodoende niet te makkelijk zijn, maar ook zeker niet te moeilijk. Als het speelgoed te moeilijk is voor de leeftijdsfase van je kind raakt hij gefrustreerd en ontmoedigd en zal het spelen ermee uit de weg gaan.

Speelt je kind op een hele andere manier met het speelgoed dan waarvoor het bedoeld is? Goed zo! Je kind heeft zijn creativiteit ontdekt. Zolang het geen gevaarlijke situaties oplevert of dingen kapot gaan is elke vorm van spelen goed!